Echocentrum Hilde Beckers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en inhoud van de gegeven informatie; alsmede voor de gevolgen hiervan in de cliëntenzorg.

Echocentrum stelt zich wel open om geattendeerd te worden op fouten in de opmaak of inhoud van de website.
Neem dan contact op met info@echocentrum-hildebeckers.nl