Als echoscopisten werken we volgens de wet kwaliteit, klachten- en geschillenzorg (ingaand op 01-01-2016) en leveren wij goede zorg.
We zijn lid van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland en heb een kwaliteitsovereenkomst met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.

We voelen ons verantwoordelijk voor ons werk als echoscopist, en proberen ons werk dan ook uit te voeren volgens de kwaliteitseisen, daarbij rekening houdend met de gevoelens, kwetsbaarheid en onzekerheden van onze cliënten, en hebben begrip voor de spanning die het SEO met zich meebrengt.

We zijn integer in de omgang met onze cliënten en hun privacy. We respecteren hun visie.
Mocht u toch een klacht hebben over ons functioneren, bespreek het dan a.u.b. of maak een afspraak om de klacht te bespreken.

Komt er desondanks geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Het bijbehorende klachtenformulier kunt u hier downloaden.