Als echoscopiste werk ik volgens de wet kwaliteit, klachten –en geschillenzorg ( ingaand op 01-01-2016) en lever ik goede zorg.
Ik ben lid van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland en heb een kwaliteitsovereenkomst met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.

Ik voel me verantwoordelijk voor mijn werk als echoscopiste, en probeer mijn werk dan ook uit te voeren volgens de kwaliteitseisen, daarbij rekening houdend met de gevoelens, kwetsbaarheid en onzekerheden van mijn cliënten, en heb begrip voor de spanning die het SEO met zich meebrengt.

Ik ben integer in de omgang met mijn cliënten en hun privacy. Ik respecteer hun visie.
Mocht u toch een klacht hebben over mijn functioneren, bespreek het dan a.u.b. of maak een afspraak om de klacht te bespreken.

Komt er desondanks geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Het bijbehorende klachtenformulier kunt u hier downloaden.