De 20 wekenecho of TTSEO (Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek)

Door middel van de 20 wekenecho kan gezien worden of er sprake is van een open rug (spina bifida) of open schedel. Verder kan de ontwikkeling van de organen bekeken worden. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Bijvoorbeeld: waterhoofd, hartafwijkingen, gat in middenrif, aan- of afwezigheid van de nieren, open buik, skeletafwijkingen, afwijkingen aan handen of voeten, open lip (hazenlip). Verder wordt ook de groei van het kind beoordeeld en de placenta en hoeveelheid vruchtwater bekeken.

Het TTSEO vindt plaats tussen de 18de en 21ste week.
Het liefst laat u de echo doen in de 19de week van uw zwangerschap. Dat is dus 19 weken en 0 dagen tot en met 19 weken en 6 dagen van uw zwangerschap

Als u overweegt de 20 wekenecho te laten doen, dan heeft u vóór het onderzoek een uitgebreid gesprek met uw verloskundige . Zo zal zij vertellen dat  u het onderzoek aangeboden krijgt en dat het geen verplicht onderzoek is.

Weten of het kind een aandoening heeft kan het voordeel hebben dat er voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat het kind een afwijking heeft waarbij de overlevingskansen groter zullen zijn als er meteen na de geboorte gespecialiseerde zorg gegeven wordt.  Maar soms komt het ook voor dat er een afwijking gezien wordt waarvan u misschien liever niet op de hoogte zou zijn.

Gelukkig komen afwijkingen slechts weinig voor. Ongeveer 4 % van de kinderen heeft een aandoening/afwijking . Dat wil niet zeggen dat er altijd sprake is van een ernstige, levensbedreigende afwijking.

Slechts een deel van de aandoeningen/afwijkingen kan met echo-onderzoek opgespoord worden. Echo-onderzoek geeft geen garantie op een gezond kind als de 20 weken-echo aangeeft dat alles er volgens protocol goed uitziet.

U kunt dus als ouders zelf beslissen of u het SEO wenst of niet. Ook kunt u ten alle tijden stoppen met onderzoek, bijvoorbeeld als er vervolgonderzoek aangeboden wordt na een ongunstige uitslag van het SEO kunt u aangeven of u  dat wel of niet wenst. (bijvoorbeeld als er een vruchtwaterpunktie aangeboden wordt bij vermoeden op chromosoomafwijkingen).

De  echoscopist neemt het zekere voor het onzekere.  Zo komt het wel eens voor dat u een herhaal onderzoek krijgt. Zo kan  door overgewicht  van de zwangere de beeldkwaliteit beïnvloed zijn of door een ongunstige ligging van het kind het onderzoek bemoeilijkt worden. Herhalen van het onderzoek kan dan soms nodig zijn. Meestal zal dit na enkele dagen zijn omdat er naar gestreefd wordt het onderzoek rond de 21 ste week af te ronden.

Als de echoscopist een afwijking ziet zal ze u doorverwijzen naar het Centrum voor Prenatale Diagnostiek in het MUMC+ voor een GUO. Geavanceerd ultrageluid onderzoek. Uw kindje wordt dan door een specialist onderzocht en eventueel worden er verdere onderzoeken aangeboden zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, scan, vruchtwaterpunktie.

Soms komt het voor dat u door verwezen wordt omdat de echoscopist twijfelt over het bestaan van een afwijking en graag een second opinion wil.  Voor de ouders kan het  geruststellend werken te weten dat er door een andere specialist meegekeken wordt.

Maar het kan ook voorkomen dat u slecht nieuws krijgt. Misschien kan er niets gedaan worden om uw kind te helpen of kan het zijn dat er een grote kans is op ernstig lichamelijk of geestelijk letsel en wordt u  de keus gegeven om de zwangerschap al dan niet voort te zetten.

In Nederland is geregeld bij wet dat een zwangerschap beëindigd kan worden tot de 24 ste zwangerschapsweek. In uitzonderlijke gevallen mag het ook later in de zwangerschap.

Uw verloskundige blijft in deze  hele fase uw begeleider. Staat u als ouders voor moeilijke keuzes, maak dit dan bespreekbaar met uw verloskundige of de specialist.

Na het SEO krijgt u een brief mee – het Follow-Up formulier. Hierin wordt gevraagd of u  na de geboorte van uw kindje het formulier wilt invullen en terug wilt sturen naar het echocentrum. Op deze manier kan gecontroleerd worden of de echobeelden goed beoordeeld zijn of dat er terecht of onterecht verwezen werd voor nader onderzoek. Het Follow-Up formulier is dus een manier om de kwaliteit te toetsen. Het wordt erg op prijs gesteld dat u hieraan meewerkt.

Het SEO is een medisch onderzoek en beslist geen pretecho.  Neem daarom niet meer dan 2 begeleiders mee en laat kinderen thuis. Kinderen kunnen niet lang stil zitten, (wat hen niet kwalijk genomen kan worden; kinderen kunnen niet lang stil zitten) en kunnen dan de concentratie van de echoscopist verstoren.  Graag uw begrip hiervoor.

U mag een usb stick meenemen om de foto’s op te slaan. U krijgt ook een foto mee.

Het SEO wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Dit enkel als u het onderzoek laat uitvoeren door een zorgverlener die een contract heeft met het regionaal centrum. Zoals reeds eerder vermeld heeft echoscopist Hilde Beckers  een contract met het Regionaal Centrum Voor Prenatale Screening Maastricht.

Vergoeding  eventueel vervolgonderzoek:  Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, zal de echoscopist u verwijzen voor verder onderzoek. Kiest u hiervoor; dan vallen de onkosten ook in het basispakket van uw verzekering. (Hou wel rekening met het zogenaamde eigen-risico-bedrag. Neem eventueel contact op met uw zorgverzekering)

Op het moment dat u aangeeft mee te willen doen aan prenatale screening houdt dat in dat uw gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitscontrole. Uw gegevens worden dan in een nationaal databanksysteem (Peridos) opgeslagen en worden  extra goed beveiligd om uw privacy te waarborgen. Enkel de  zorgverleners die betrokken zijn bij de prenatale screening kunnen bij uw gegevens.

De gegevens die gebruikt worden voor bijvoorbeeld statistieken, worden anoniem opgeslagen.

Wenst u dat uw gegevens na uw onderzoek verwijderd worden uit de database, geef dat dan aan aan uw verloskundige. Zij regelt verder dat uw gegevens verwijderd worden.

  • Deze echo wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.