PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers van de website echocentrum-hildebeckers.nl.

Echocentrum Hilde Beckers, met maatschappelijke zetel te Prins Hendriklaan 376B004, 6443 AE Brunssum (hierna ”Echocentrum Hilde Beckers”) vindt de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Daarom wil Echocentrum Hilde Beckers u informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Echocentrum Hilde Beckers via de website verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die Echocentrum Hilde Beckers verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de bezoeker zelf invoert via het ‘contact formulier’. Om aan deze aanvraag te kunnen voldoen, heeft Echocentrum Hilde Beckers volgende gegevens nodig om u te kunnen contacteren: naam, e-mail en telefoon of gsm nummer. De gegevens die Echocentrum Hilde Beckers ontvangt, gebruikt Echocentrum Hilde Beckers enkel en alleen om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.

Echocentrum Hilde Beckers bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.

Echocentrum Hilde Beckers kan anonieme  gegevens gebruiken om bijvoorbeeld het gebruik van haar website te analyseren. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Echocentrum Hilde Beckers uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Echocentrum Hilde Beckers streeft er naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen middels passende organisatorische en technische maatregelen.

De website kan soms links vermelden naar sites van derden (bijvoorbeeld sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Echocentrum Hilde Beckers verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij aan de rechtsopvolgers van Echocentrum Hilde Beckers (bijvoorbeeld ingeval van overname).

Toegang tot persoonsgegevens aan derden wordt enkel verleend wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of de werking van de website. Voor sommige aspecten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Bijvoorbeeld in het kader van diensten geleverd door website-bouwers voor het onderhoud van de website.

UW RECHTEN

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Echocentrum Hilde Beckers. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens: Echocentrum Hilde Beckers, Prins Hendriklaan 376B004, 6443 AE Brunssum.

Recht op bezwaar en recht op beperking tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Echocentrum Hilde Beckers.

Recht op inzage tot de gegevens die uzelf betreffen en het recht om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op rectificatie en gegevensverwijdering. U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. U heeft tevens het recht om, verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

COOKIES

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies waarbij informatie op uw toestel wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Cookies kunnen zowel door Echocentrum Hilde Beckers als door andere partijen geplaatst worden.

Echocentrum Hilde Beckers gebruikt cookies om:

  • Het gebruik en de functionaliteiten van haar website mogelijk te maken en te verbeteren;
  • Te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken en om statistieken op te stellen.

COOKIES VAN ANDERE PARTIJEN

  • Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google uw gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/. Google kan mogelijk de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  • Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op de Echocentrum Hilde Beckers website.
  • Social media cookies: deze cookies maken de functionaliteiten van socialmedia zoals Facebook, Twitter en Instagram mogelijk. Bijvoorbeeld het tonen van onze instituten in Google Maps of een ‘like’ knop voor Facebook.

BEHEER VAN COOKIES

U kan op elk moment via de instellingen van uw browser alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan u op de volgende websites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.